K+F

Technikai fejlesztések során gyakran van szükség a probléma elméleti-tudományos hátterének vizsgálatára, analízisére. Így a fejlesztés a kutatás területe felé tolódik. Különösen igaz ez az orvosi műszerek esetében. Az orvosi műszerek részben említést tettünk a StapLead® fejlesztéséről. Ennek során jelentős munkát fordítottunk a közreműködő sebészekkel együttműködve a felhasznált anyagok emberi szövetekkel szemben mutatott viselkedésére, az esetleges nemkívánatos reakciók elkerülése érdekében. Ez egyrészt a fellelhető szakirodalom tanulmányozását, másrészt saját magunk által végzett szövettani és műtéttechnikai kísérletek (állatkísérletek) elvégzését jelentette. Ezek a vizsgálatok közvetlenül nem tartoznak a fejlesztés technikai értelemben vett keretébe, azonban belátható, hogy elengedhetetlenek. Ilyen esetekben mindig számolni kell a szükséges kutatási eredmények kidolgozásával. Ez idő és anyagi értelemben is további terhet ró a fejlesztési projektre, azonban végül annak értékét növeli. A kutatási munkálatokat leginkább az adott szakterületen dolgozó orvoskollégák végzik klinikai vagy laboratóriumi körülmények között. Itt jegyezzük meg, hogy az orvosi műszer projektek pályázati forrásból történő finanszírozása esetén szinte mindig kötelező az szakterületen érdekelt vezető intézmény bevonása.

Lecsúszási erő vizsgálata sebészeti eszközökön

Tesztminták anyagválasztáshoz a StapLead® projekt során

FES szigetelő röntgen képe

Egy teljesen más szakterületet érint a Jönköping egyetem >> data logger fejlesztése. Az egyetem metallurgiai vizsgálatokat végző kutatói acél öntvények lehűlésének sebességét, illetve az egyenetlen lehűlés által okozott belső anyagfeszültségek mértékét vizsgálták. Ehhez kellet egyedi, speciális hőmérséklet-adatgyűjtő (data logger) eszközt készítenünk. Ez is egy olyan példa, ahol az elméleti tudomány és a gyakorlat ötvöződik.

Általánosságban elmondható, hogy a kifejezetten kutatás-fejlesztés kategóriába tartozó projektekben a kutatásban részt vevő kollégák a szerzett tapasztalataikat tudományos cikkek formájában leközlik. Ezekkel tudományos fokozatok (pl. PhD) megszerzésében is hasznos pontokat gyűjthetnek. K+F projektekben, mindig szakmai büszkeséggel vettünk és veszünk részt.

 

Készen állunk bármely K+F projektre. Ha bármilyen formában közre tudunk működni, örömmel segítünk.

rd@ap-x.hu